It | De
Bacino Nivo
Bacino di Nivo
Bacino Ambra
Bacino Val d'Ambra
Nuova Biaschina Personico
Impianto idroelettrico Nuova Biaschina